centrul de dezvoltare universitară şi management al calităţii

Managementul Calităţii

Prin implicarea şi perfecţionarea continuă a tuturor participanţilor la procesul educaţional, organizarea internă a procesului de asigurare a calităţii universitare urmăreşte stabilirea şi îndeplinirea criteriilor de performanţă pentru activităţile desfăşurate pe cele trei dimensiuni - activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi serviciile furnizate.

 

Activitatea centrului constă în coordonarea programelor de calitate din facultăţi şi a autoevaluării acestora, elaborarea documentaţiei cu privire la managementul calităţii, coordonarea evaluării cursurilor de către studenţi, a evaluării activităţilor educaţionale de către colegi, la care se adaugă demersurile necesare în vederea desfăşurării auditului intern la nivelul facultăţilor.

Echipa actuală

 

Prof. univ. dr. Markó Bálint - Prorector responsabil cu Asigurarea Calităţii

Prof. univ. dr. Dan Chiribucă - Director al Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii

dr. Adriana Şerban - Sociolog

 

Contact

Centrul de Dezvoltare Universitară
şi Management al Calităţii

 

Str. Moţilor Nr. 11, Camera 606,

Cluj-Napoca, 400001

Tel: +40 264 405300 int. 7021

Fax: +40 264 591906

 

E-mail:

qa@ubbcluj.ro

cdu@ubbcluj.ro

evaluarecursuri@ubbcluj.ro

Markó Bálint : marko.balint@ubbcluj.ro

Adriana Şerban : adriana.serban@ubbcluj.ro