centrul qualitas

Managementul Calităţii

Prin implicarea şi perfecţionarea continuă a tuturor participanţilor la procesul educaţional, organizarea internă a procesului de asigurare a calităţii universitare urmăreşte stabilirea şi îndeplinirea criteriilor de performanţă pentru activităţile desfăşurate pe cele trei dimensiuni - activitatea didactică, de cercetare ştiinţifică şi serviciile furnizate.

 

Activitatea centrului constă în coordonarea programelor de calitate din facultăţi şi a autoevaluării acestora, elaborarea documentaţiei cu privire la managementul calităţii, coordonarea evaluării cursurilor de către studenţi, a evaluării activităţilor educaţionale de către colegi, la care se adaugă demersurile necesare în vederea desfăşurării auditului intern la nivelul facultăţilor.

Echipa actuală

 

Prof. univ. dr. Markó Bálint - Prorector responsabil cu Asigurarea Calităţii

Prof. univ. dr. Ioana Bican - Director al Centrului Qualitas

Anamaria Bogdan - Analist

dr. Simona Mălăescu - Psiholog

drd. Nemes Borbála - Referent

drd. Ioan Pop - Referent

dr. Adriana Şerban - Sociolog

dr. Szabó Júlia - Sociolog

 

Contact

Centrul Qualitas

 

Str. Moţilor Nr. 11, Camera 606, 607

Cluj-Napoca, 400001

Tel: +40 264 405300 int. 7021, 7022

Fax: +40 264 591906

 

E-mail:

qualitas@ubbcluj.ro

evaluarecursuri@ubbcluj.ro

Markó Bálint : marko.balint@ubbcluj.ro

Ioana Bican : ioana.bican@ubbcluj.ro

Anamaria Bogdan : anamaria.bogdan@ubbcluj.ro

Simona Mălăescu : simona.malaescu@ubbcluj.ro

Nemes Borbála : borbala.nemes@ubbcluj.ro

Ioan Pop : pop.ioan2@ubbcluj.ro

Adriana Şerban : adriana.serban@ubbcluj.ro

Szabó Júlia : julia.szabo@ubbcluj.ro