inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii

Inserţia Absolvenţilor UBB pe Piaţa Muncii

UBB dispune de mecanisme pentru analiza schimbărilor care se produc în profilul calificărilor şi în impactul acestora asupra organizării programelor de studii.

 

Anual, începând cu anul 1998, se realizează un studiu care urmărește inserţia absolvenţilor universităţii pe piaţa muncii, opinia lor cu privire la pregătirea care li s-a oferit pe parcursul studiilor universitare, competenţele şi abilităţile formate în această perioadă.

 

Pe baza acestui studiu, universitatea intervine în componenţa programelor de studii. Planurile de învăţământ sunt revizuite periodic pe baza analizelor la nivel de departament, facultate şi universitate împreună cu studenţii şi în funcţie de feedbackul oferit de absolvenţi, pentru a corespunde dinamicii pieţei calificărilor universitare şi profesionale.

 

Actualmente, studiul se derulează conform procedurii specifice elaborată în 2016 şi revizuită în 2018 şi 2019. Începând cu luna mai 2019, aplicarea chestionarului se realizează on-line, completarea lui fiind validată printr-un cod pe care absolventul îl prezintă la ridicarea diplomei de studii.