Az oktatók és a kutatók tevékenységének kollégák és vezetőség általi értékelése

Kollegiális (oktatói) kiértékelés

Az oktatók és kutatók szakmai fejlődését elősegíti, a több szempontból is érkező visszajelzés. A formatív értékelési módszerek az oktatók tevékenységének hallgatók általi értékelésén túlmenően a kollegiális értékelést, a tanszék/kar vezetősége által végzett értékeléseket és az önértékelést is magukba foglalhatják.


A Román Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ARACIS) által kidolgozott külső értékelési módszertan egyik kritériumát a tanári kar minőségének időszakos értékelési eljárásai képezik. A kollegiális értékelés ennek a kritériumnak egy teljesítménymutatója (IP.C.4.1.2.), amely minimum- illetve referenciaszintként az alábbi standardokat tartalmazza:


Az IP.C.4.1.2 teljesítménymutató, a kollegiális kiértékeléssel kapcsolatban előírja, hogy: „A kollegiális kiértékelés periodikusan zajlik, általános kritériumokon, valamint publikusan elérhető, világos eljárásokon alapulva. ”


A referenciaszintekre vonatkozóan pedig megszabja, hogy: „A kollegiális kiértékelés kötelező és időszakos. Minden tanszéknek rendelkeznie kell egy értékelő bizottsággal, amely évente értékeli minden tanár, valamint kutató oktatási- és kutatási- területeken nyújtott teljesítményét és évente jelentést készít az oktatói és kutatói személyzet minőségéről. ”

A BBTE oktatók és kutatók tevékenységének kollégák általi értékelésre

A kollegiális értékelés folyamata

A BBTE oktatók és kutatók tevékenységének vezetőség általi értékelésére vonatkozó eljárása

A vezetőség általi értékelés folyamata