A Qualitas Központ Tudományos Tanácsa


A Qualitas Központ Tudományos Tanácsának összetétele

Elnök

dr. Ioana BICAN, egyetemi tanár― Qualitas Központ, igazgató

Tagok

dr. BALÁZSI Róbert, egyetemi adjunktus ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar

dr. Dana OPRE, egyetemi docens ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar

dr. Cristina RAŢ, egyetemi adjunktus ― Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

dr. Marcela SĂLĂGEAN, egyetemi tanár ― Történelem és Filozófia Kar

dr. VERES Valér, egyetemi tanár ― Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

dr. Monica ZAHARIE, egyetemi docens ― Közgazdaság és Gazdálkodástudományi KarFeladatkörök

A BBTE Qualitas Központjának Tudományos Tanácsa az alábbi feladatkörrel rendelkezik:


• A Qualitas Központ tevékenységei során gyűjtött adatok felügyelete és ezek tudományos célú felhasználása;
• Szakmai gyakorlatok jóváhagyása a Qualitas Központban a BBTE diákjai számára;
• A belső vagy külső szakemberek részéről érkező, a Qualitas Központtal való tudományos együttműködésre irányuló kérelmek jóváhagyása;
• Külső tudományos kérések jóváhagyása, a Tudományos Tanács elnöke és a rektorhelyettes kérésére;
• Javaslatok megfogalmazása a Qualitas Központ munkatársai hozzájárulásának (pl.: köszönetnyilvánítás, társzerzői státusz stb.) a kutatási eredmények publikálása során történő elismerésére vonatkozóan, a jóváhagyott együttműködések esetén.