Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottság


A BBTE Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottság összetétele

Elnök

dr. Ioana Bican, egyetemi tanár ― Qualitas Központ, igazgató

Alelnök

dr. VERES Valér, egyetemi tanár ― Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar, magyar tagozat

Tagok

dr. BALÁZSI Róbert, egyetemi adjunktus ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar

dr. Ioan HOSU, egyetemi tanár ― Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

dr. Nicolae LEOPOLD, egyetemi tanár ― Fizika Kar

dr. Adriana NEAGU, egyetemi docens ― Bölcsészettudományi Kar

dr. Dana OPRE, egyetemi docens ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar

dr. PÉNTEK Imre, egyetemi adjunktus ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar, magyar tagozat

dr. Irina POP-PĂCURAR, egyetemi docens ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar

dr. Cristina RAŢ, egyetemi adjunktus ― Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

dr. Marcela SĂLĂGEAN, egyetemi tanár ― Történelem és Filozófia Kar

dr. Adrian VIOREL, egyetemi adjunktus ― Matematika és Informatika Kar, német tagozat

dr. Monica ZAHARIE, egyetemi docens ― Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar

Anamaria ŢÎRDOIU, diák ― Közgazdász Hallgatók Egyesülete

Antonio Cristian STAN, diák ― A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Diákszövetsége (OSUBB)

Victor MALAIRĂU, diákszenátor ― Földrajz Kar, Diákképviselők Tanácsa, román tagozat

SIPOS Zsuzsa, diák ― Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Diákképviselők Tanácsa, magyar tagozat

Rareş MATIŞAN, diákszenátor ― Közgazdaság és Matematika és Informatika Kar, Diákképviselők Tanácsa, Reáltudományok és non-profit szervezetek, német tagozat

Állandó meghívottak

dr. Radu Mihai MEZA, egyetemi docens ― A Tantervi Bizottság Elnöke

dr. Răzvan MUSTAŢĂ, egyetemi tanár ― Minőségbiztosítási és Egyetemfejlesztési Bizottság Elnöke

Denisa Maria MĂLAN ― BBTE Diákképviselők Tanácsa, diákprefektus

Secretar

dr. Adriana ŞERBAN, szociológus ― Qualitas Központ

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságának működési szabályzata

Szabályzat

Pályázati eljárás a hallgatói civil szervezetek számára fenntartott helyek betöltésére a BBTE Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságában

Eljárás

BBTE Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságában a hallgatói civil szervezetek számára fenntartott helyek betöltésére kiírt versenyvizsga eredményei

A versenyvizsga eredménye

Kari szintű Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságok

Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságok a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 2022/2023-as tanévben

Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságok a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 2021/2022-as tanévben

Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságok a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 2020/2021-as tanévben

Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottságok a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 2019/2020-as tanévben

A bizottságok feladata a minőségbiztosítási stratégiák és politikák kidolgozása, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem jövőképével, küldetésével és politikájával, valamint a nemzeti, európai és nemzetközi irányelvekkel összhangban.


Célkitűzések és hatáskörök

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Értékelési- és Minőségbiztosítási Bizottsága a következő célokkal és hatáskörökkel rendelkezik:


• A Babeş–Bolyai Tudományegyetem minőségbiztosítási rendszerének bevezetésére vonatkozó stratégiák és követelmények, valamint az értékelés és auditálás kritériumainak és módszertanának kidolgozása;

• Az egyetemen belüli minőségi kultúra kialakításához való hozzájárulás, mind az oktatók, mind az adminisztratív személyzet mind pedig a hallgatók szintjén, és megfelelő intézkedések bevezetése ezek megszilárdítására;

• Az európai, amerikai és ázsiai egyetemek minőségi kultúrájával kapcsolatos információk megosztása;

• Kritériumok megállapítása, minőségi kritériumokon alapuló elemzések és értékelések kezdeményezése a karok, intézetek, adminisztratív szolgáltatások, tanítási-tanulási folyamatok, kutatás és tudományos szolgáltatások szintjén;

• Visszajelzések biztosítása a diákok és az alkalmazottak részéről a tudományos élet azon aspektusairól, amelyekben részt vesznek;

• Belső és külső értékelések javaslata, és azok eredményeinek nyilvánosságra hozatala;

• Együttműködés a romániai Minőségbiztosítási Ügynökséggel, illetve más illetékes ügynökségekkel és szervekkel vagy hasonló külföldi intézményekkel, a jogszabályoknak megfelelően;

• Minőségbiztosítással kapcsolatos tudományos kutatások lebonyolítása, és ennek eredményeként minőségbiztosítással kapcsolatos anyagok megjelentetése a BBTE-n;

• Minőségbiztosítással kapcsolatos anyagok közzététele a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen.