Evaluarea activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor de către colegi (interevaluarea) şi de către conducere

Abordare

Perfecţionarea activităţii profesionale a cadrelor didactice este facilitată prin obţinerea unui feedback provenint din mai multe perspective. Metodele de evaluare formativă pot cuprinde pe lângă evaluarea cursurilor de către studenţi, evaluarea realizată de către colegi (interevaluarea), cea realizată de către conducerea departamentului/facultăţii şi autoevaluarea.


Procedurile de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral constituie unul dintre criteriile metodologiei de evaluare externă elaborată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). Evaluarea colegială reprezintă un indicator de performanţă (IP.C.4.1.2.) al acestui criteriu, standardul minim şi cel de referinţă având următorul conţinut:


„Min: Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi pe preferinţe colegiale.


Ref 1: Evaluarea colegială este obligatorie şi periodică. Există, pentru fiecare departament o comisie de evaluare anuală a performanţelor didactice şi de cercetare ale fiecărui cadru didactic/cercetător şi un raport anual privind calitatea personalului didactic şi de cercetare.”

Formulare privind interevaluarea

Model recomandat privind elaborarea protocolului de evaluare a activităţii cadrelor didactice de către colegi (interevaluare)

Model recomandat privind elaborarea protocolului de evaluare a activităţii cercetătorilor de către colegi (interevaluare)

Model recomandat privind planificarea anuală a facultăţii/unităţii academice pentru evaluarea activităţii cadrelor didactice/cercetătorilor de către colegi (interevaluare)

Model recomandat privind elaborarea raportului anual al facultăţii/unităţii academice pentru evaluarea activităţii cadrelor didactice/cercetătorilor de către colegi (interevaluare)

Formulare privind evaluarea de către conducere

Model recomandat privind elaborarea fişei de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor din Universitate Babeş-Bolyai de către conducere

Model recomandat privind elaborarea raportului facultăţii pentru evaluarea activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor de către conducere

Raport privind evaluarea activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor de către conducere în Universitatea Babeş-Bolyai

Raport de evaluare 2019-2022

Sinteză raport evaluare 2017-2019

Raport privind evaluarea activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor de către colegi (interevaluarea) în Universitatea Babeş-Bolyai

Raport de interevaluare 2021-2022

Raport de interevaluare 2020-2021

Raport de interevaluare 2019-2020

Raport de interevaluare 2018-2019

Raport de interevaluare 2017-2018

Procedura de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor de către colegi (interevaluarea) în Universitatea Babeş-Bolyai

Procedura de interevaluare

Procedura de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi cercetătorilor de către conducere în Universitatea Babeş-Bolyai

Procedura de evaluare de către conducere