Consiliul Ştiinţific al Centrului Qualitas


Componenţa Consiliului Ştiinţific al Centrului Qualitas

Președinte

Prof. univ. dr. Ioana BICAN ― Director al Centrului Qualitas

Membri

Lect. univ. dr. BALÁZSI Róbert ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Lect. univ. dr. Dana OPRE ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Lect. univ. dr. Cristina RAŢ ― Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN ― Facultatea de Istorie şi Filosofie

Prof. univ. dr. VERES Valér ― Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Conf. univ. dr. Monica ZAHARIE ― Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorAtribuţii

Consiliul Ştiinţific al Centrului Qualitas al Universităţii Babeş-Bolyai are următoarele atribuţii:


• supervizarea utilizării datelor colectate de Centrul Qualitas în cadrul activităţilor curente, dacă aceste date sunt folosite pentru scopuri de cercetare ştiinţifică;
• avizarea proiectelor de internship pentru studenţii Universităţii Babeş-Bolyai, la Centrul Qualitas;
• avizarea cererilor de colaborare cu Centrul Qualitas, pe plan ştiinţific, venite din partea unor specialişti din interiorul şi din afara Universităţii Babeş-Bolyai;
• avizarea cererilor academice sosite din afara Centrului Qualitas, la cererea expresă a preşedintelui consiliului, respectiv a prorectorului de resort;
• recomandă, explicit, modalitatea de recunoaştere în publicarea rezultatelor cercetării a contribuţiei CQ şi/sau a angajaţilor săi (de exemplu: acknowledgements, autorship etc.), pentru colaborările aprobate.