Comisia de Asigurare a calităţii


Componenţa Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a
Universității Babeş-Bolyai

Președinte

Prof. univ. dr. Ioana BICAN ― Director al Centrului Qualitas

Vicepreședinte

Prof. univ. dr. VERES Valér ― Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, linia maghiară

Membri

Lect. univ. dr. BALÁZSI Róbert ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Prof. univ. dr. Ioan HOSU ― Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Prof. univ. dr. Nicolae LEOPOLD ― Facultatea de Fizică

Conf. univ. dr. Adriana NEAGU ― Facultatea de Litere

Conf. univ. dr. Dana OPRE ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Lect. univ. dr. PÉNTEK Imre ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, linia maghiară

Conf. univ. dr. Irina POP-PĂCURAR ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Lect. univ. dr. Cristina RAŢ ― Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN ― Facultatea de Istorie şi Filosofie

Lect. univ. dr. Adrian VIOREL ― Facultatea de Matematică şi Informatică, linia germană

Conf. univ. dr. Monica ZAHARIE ― Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

stud. Anamaria ŢÎRDOIU ― Organizaţia Studenţilor Economişti

stud. Antonio Cristian STAN ― Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB)

stud. Victor MALAIRĂU ― Facultatea de Geografie, student senator, CSUBB, linia română

stud. KOVÁCS Zoltán-Dávid ― Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, student senator, CSUBB, linia maghiară

stud. Diana-Ştefania GHENIE ― Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, student senator Ştiinţe Reale şi ONG-uri, CSUBB, linia germană

Invitaţi permanenţi

Conf. univ. dr. Radu Mihai MEZA ― Preşedinte al Comisiei pentru Curriculum

Prof. univ. dr. Răzvan MUSTAŢĂ ― Preşedinte al Comisiei pentru Asigurarea Calităţii şi Dezvoltare Universitară

stud. Denisa Maria MĂLAN ― Prefectul studenţilor, CSUBB

Secretar

dr. Adriana ŞERBAN ― sociolog, Centrul Qualitas

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Universității Babeş-Bolyai

Regulament

Procedura de concurs pentru ocuparea locurilor rezervate ONG-urilor studenţeşti in Comisiade Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Universității Babeş-Bolyai

Procedura

Rezultatele concursului pentru ocuparea locurilor rezervate ONG-urilor studenţeşti în Comisia de Asigurare a Calităţii a Universității Babeş-Bolyai

Rezultate concurs

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăți

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la facultăţile Universităţii Babeș-Bolyai în anul universitar 2022-2023

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la facultăţile Universităţii Babeș-Bolyai în anul universitar 2021-2022

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la facultăţile Universităţii Babeș-Bolyai în anul universitar 2020-2021

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la facultăţile Universităţii Babeș-Bolyai în anul universitar 2019-2020

Aceste comisii urmăresc implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica Universității Babeș-Bolyai și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.
Obiective şi atribuţii

În Universitatea Babeş-Bolyai, Comisia de Asigurare a Calităţii are următoarele obiective şi atribuţii:


• să elaboreze strategia şi cerinţele specifice privind introducerea Sistemului de Management al Calităţii în universitate, precum şi criteriile şi metodologia de evaluare şi auditare a acestuia în Universitatea Babeş-Bolyai;
• să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calității în universitate, atât la nivelul personalului academic și administrativ, cât și al studenților și să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia;
• să asigure distribuirea informațiilor privind cultura calității din universitățile europene, americane și asiatice;
• să stabilească criterii și să inițieze analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate la nivelul facultăţilor, departamentelor, serviciilor administrative, repsectiv la nivelul proceselor de predare-învăţare, cercetare şi servicii academice;
• să asigure feedback-ul din partea studenților și angajaților cu privire la aspectele vieții academice în care aceștia sunt implicați;
• să propună evaluări interne și externe și să facă publice rezultatele acestora;
• să coopereze cu Agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară sau străinătate, potrivit legii;
• realizează cercetări științifice consacrate asigurării calității, care să genereze publicarea de materiale privind asigurarea calității la Universitatea Babes-Bolyai;
• să publice materiale privind asigurarea calitătii în Universitatea Babeș-Bolyai.