Conferinița de încheiere a proiectului

Conferința de încheiere a proiectului

„Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientare spre piaţa muncii”, POSDRU/18/1.2/G/5593

16 februarie 2011, Clubul Colegiului Academic