OBIECTIVELE proiectului

Obiectivul general al proiectului urmăreşte creşterea capacităţii universităţii noastre de a dezvolta sistemul de asigurare a calităţii. Se va asigura formarea de personal calificat în domeniul calităţii şi se vor  dezvolta mecanismele şi instrumentele necesare adaptării programelor de studiu la cerinţele cadrului naţional al calificărilor în învăţământul superior. Prin intermediul dezvoltării unui management performant al calităţii, se vor crea condiţiile necesare pentru pregătirea educaţională studenţilor la un înalt nivel calitativ şi pentru oferirea de calificări universitare relevante pentru dinamica pieţei muncii, în concordanţă cu nevoile societăţii bazate pe cunoaştere.