program de formare specialiști în domeniul calității

La Universitatea Babeș-Bolyai s-a desfășurat în perioada 27-29 septembrie 2010 un program de formare specialiști în domeniul calității, la care au participat 15 de cadre didactice de la facultăți și extensii universitare. Programul a avut ca scop pregătirea personalului didactic în domeniul managementul calităţii conform cerințelor cuprinse în familia de standarde ISO . Tematica discutată în cadrul cursului a cuprins:

  • Principiile Managementului Calităţii şi Terminologie
  • Proiectarea, documentarea, implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 și SR ISO IWA 2:2009 pentru instituții educațional
  • Documentația Sistemului de Management al Calității
  • Monitorizarea Sistemului de Management al Calității
  • Elaborarea planurilor de calitate
  • Elaborarea de proceduri și instrucțiuni de lucru.

Cursul este acreditat de către Consiliul National de Formare Profesionala a Adulților. În urma susținerii examenului, participanții vor obţine un certificat de specialist calitate şi vor participa la elaborarea de proceduri în cadrul sistemului de management al calităţii implementat în universitate

Materiale utilizate la curs:

Anexe

Proceduri elaborate la curs (Studii de caz - Proceduri):

Materialele sunt destinate participanților la curs și pot fi descărcate ca arhive (format .zip), cu parolă. Pentru a obține parola, vă rugăm să ne contactați la adresa qa@staff.ubbcluj.ro .