program de formare auditori în domeniul calității

La Universitatea Babeș-Bolyai s-a desfășurat în perioada 11-15.01.2010 respectiv 18-22.01.2010 un program de formare auditori în domeniul calității, la care au participat 52 de cadre didactice de la facultăți și extensii universitare. Scopul programului a fost acela de a asigura pregătirea personalului didactic în domeniul managementul calităţii conform standardelor ISO. Tematica discutată în cadrul cursului a cuprins:

  • Introducere în Managementul Calității
  • Principiile Managementului Calităţii şi Terminologie
  • Standardul SR EN ISO 9000:2006 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular
  • Standardul SR EN ISO 9001:2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
  • Standardul SR ISO IWA 2:2009 - Sisteme de management al calităţii. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 în domeniul educaţiei
  • Standardul SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/sau de mediu
  • Studii de caz

Cursul este acreditat de către Consiliul National de Formare Profesionala a Adulților. În urma susținerii examenului, participanții vor obţine un certificat de auditor calitate şi vor participa la elaborarea de proceduri în cadrul sistemului de management al calităţii implementat în universitate

Materiale utilizate la curs:

Materialele sunt destinate participanților la curs și pot fi descărcate ca arhive (format .zip), cu parolă. Pentru a obține parola, vă rugăm să ne contactați la adresa qa@staff.ubbcluj.ro .