activitĂȚile proiectului

 • 1. Dezvoltarea şi actualizarea sistemului de asigurare a calităţii la nivelul universităţii;
 • 2. Formarea şi perfecţionarea în domeniul calităţii a 127 persoane (cadre didactice şi studenţi cu responsabilităţi in domeniul calităţii la nivel de universitate şi facultăţi);
 • 3. Dezvoltarea mecanismului de monitorizare internă a calităţii prin obţinerea unui feedback permanent din partea studenţilor şi a altor categorii de stakeholders;

 • 4. Organizarea de campanii de informare a studentilor cu privire la implicarea studenţilor în procesul de asigurare a calităţii sistemului universitar;
 • 5. Comunicarea si diseminarea parţială a informatiilor si rezultatelor obţinute prin intermediul paginii web a proiectului şi prin dezvoltarea Bibliotecii Calităţii;
 • 6. Îmbunătăţirea şi adaptarea a 5 programe de studii conform condiţiilor specifice din Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior;

 • 7. Dezvoltarea unui sistem de relaţionare a ofertei educaţionale cu nevoile pieţei muncii prin dezvoltarea unui mecanism de obţinere a feedbackului din partea angajatorilor şi elaborarea de instrumente de monitorizare continuă a nevoilor pieţei muncii;
 • 8. Realizarea analizelor şi studiilor necesare îmbunătăţirii a 5 programe de studii, pentru o mai bună corelare a acestora cu nevoile pieţei muncii
 • 9. Consolidarea reţelelor de colaborare dintre universitate, angajatori şi alte instituţii de învăţământ superior

 • 10. Comunicarea si diseminarea rezultatelor prin organizarea de evenimente (workshop-uri la nivel de facultăţi şi o conferinta nationala la care vor fi invitate persoane de la universităţi din ţară şi străinătate).
 • 11. Elaborarea unui ghid de bune practici privind sistemul de management al calităţii.