Asigurarea calitĂȚii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane Și orientare spre piaȚa muncii

InvesteȘTE În OAMENI

Universitatea Babeş-Bolyai îşi dezvoltă sistemul de management al calităţii prin intermediul proiectului

„Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii”

proiect finanţat pe o perioadă de 2 ani prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1. Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării   societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământul superior

Contract POSDRU/18/1.2/G/5593

Afișul proiectului

Proiectul se adresează personalului universitar şi studenţilor care doresc să se implice în activităţile de asigurare a calităţii. 

 

qa@staff.ubbcluj.ro