PROGRAME DE DOCTORAT / POSTDOCTORAT

Facultatea de Matematică și Informatică
Școala Doctorală de Matematică - dosar program de studii
Prof. dr. Petrusel Adrian
Prof. dr. Mărcuş Andrei
Prof. dr. Călugăreanu Grigore
Prof. dr. Duca Dorel
Prof. dr. Lupşa Liana
Prof. dr. Mureşan Marian
Prof. dr. Kassay Gabor
Prof. dr. Andrica Dorin
Prof. dr. Varga Csaba
Prof. dr. Precup Radu
Prof. dr. Blaga Petru
Prof. dr. Agratini Octavian
Prof. dr. Kohr Mirela
Prof. dr. Kohr Gabriela
Prof. dr. Salagean Grigore

Facultatea de Fizică
Școala Doctorală a Facultății de Fizică - dosar program de studii
Prof. dr. Anghel Sorin-Dan
Prof. dr. Ardelean Ioan
Prof. dr. Astilean Simion
Prof. dr. Beu Titus
Prof. dr. Burzo Emil
Prof. dr. Chis Vasile
Prof. dr. Coldea Marin
Prof. dr. Crisan Mircea
Prof. dr. Culea Monica
Prof. dr. Damian Grigore
Prof. dr. David Leontin
Prof. dr. Cozar Onuc
Prof. dr. Grosu Ioan
Prof. dr. Nagy Ladislau
Prof. dr. Neda Zoltan
Prof. dr. Pop Aurel
Prof. dr. Pop Viorel
Prof. dr. Simon Simion
Prof. dr. Simon Viorica
Prof. dr. Tetean Romulus
Prof. dr. Todica Mihai

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică
Program Postdoctoral în Chimie - dosar program de studii
Conf. dr. Costel Sârbu
Prof. dr. Cristian Silvestru
Prof. dr. Ing. Anca Silvestru
Conf. dr. Ing. Monica Venter
Prof. dr. Liana Mureşan
Prof. dr. Cătălin Popescu
Prof. dr. Tomoaia-Cotisel Maria
CS II Virginia Danciu
Prof. dr. Ing. Mircea Darabantu
Prof. dr. Mircea Diudea
Prof. dr. Ion Grosu
Prof. dr. Luminiţa Silaghi-Dumitrescu
Prof. dr. Ing. Florin Dan Irimie
Conf. dr. Ing. Csaba Paizs
Conf. dr. Radu Silaghi-Dumitrescu
Conf. dr. Ing. Monica Ioana Tosa

Program Postdoctoral în Ing. Chimică - dosar program de studii
Prof. ing. dr. Paul Şerban Agachi
Acad. Prof. dr. Ionel Haiduc
Prof. dr. Ing. Petru Ilea
Prof. dr. Ing. Ioan Batiu
Prof. dr. Ing. Fazakas Jozsef
Prof. Dr. Ing. Florin Irimie
Prof. dr. Liana Maria Mureşan
Prof. dr. Ionel Cătălin Popescu
Prof. dr. Leon Ţâmbulea

Şcoala Doctorală de Chimie- dosar program de studii
Prof. dr. Cristian Silvestru
Prof. dr. Liana Maria Mureşan
Prof. dr. Ionel Cătălin Popescu
Prof. dr. Maria Tomoaia-Cotisel
Prof. dr. Mircea Diudea
Prof. dr. Mircea Darabantu
Prof. dr. Ioan Grosu
Prof. dr. Luminiţa Silaghi-Dumistrescu

Şcoala Doctorală de Inginerie Chimică - dosar program de studii
Prof. ing. Dr. Paul Şerban Agachi
Acad. Prof. dr. Ionel Haiduc
Prof. dr. Ing. Petru Ilea
Prof. dr. Ing. Ioan Batiu
Prof. dr. Ing. Fazakas Jozsef
Prof. Dr. Ing. Florin Irimie
Prof. dr. Liana Maria Mureşan
Prof. dr. Ionel Cătălin Popescu
Prof. dr. Leon Ţâmbulea

Facultatea de Istorie și Filosofie
Şcoala Doctorală „Istorie, Civilizaţie, Cultură”- dosar program de studii
Prof. dr. Doru Radosav
Prof. dr. Ioan Piso
Prof. dr. Toader Nicoară
Prof. dr. Vasile Vese
Prof. dr. Ioan Aurel Pop
Prof. dr. Ioan Bolovan
Prof. dr. Gheroghe Cipăianu
Prof. dr. Nicolae Sabău
Prof. dr. Mihai Bărbulescu
Prof. dr. Nicolae Bocşan
Prof. dr. Sorin Mitu
Prof. dr. István Csucsuja
Prof. dr. Vasile Puşcaş
Prof. dr. Rudolf Gräf

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Program Postdoctoral în Psihodiagnostic și Psihoterapii Validate Științific - dosar program de studii
Prof. dr. Daniel David

Școala Doctorală Educație, Dezvoltare, Cogniție - dosar program de studii
Prof. dr. Miron Ionescu
Prof. dr. Vasile Preda
Prof. dr. Szamoskozy Ştefan
Prof. dr. Muşata Bocoş
Prof. dr. Vasile Chiş

Școala Docrorală Psihologie Cognitivă Aplicată - dosar program de studii
Prof. Univ. Dr. Băban Adriana
Prof. Univ. Dr. Miclea Mircea
Prof. Univ. Dr. Opre Adrian
Prof. Consultant Pitariu Horia
Prof. Univ. Dr. Jurcău Nicolae
Conf. Dr. Bădescu Gabriel

Școala Doctorală Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific - dosar programe de studii
Profesor universitar dr. Szamoskozi Ştefan
Profesor universitar dr. Daniel David
Prof. dr. Octavian Popescu

Facultatea de Litere
Şcoala Doctorală a Facultăţii de Litere - dosar program de studii
Prof. dr. Ioana Both
Prof. dr. Balogh Andras
Prof. dr. Borbely Ştefan
Prof. dr. Braga Corin
Prof. dr. Egyed Emese
Prof. dr. Florea Ligia Stela
Prof. dr. Gabor Csilla
Prof. dr. Goga Yvone
Prof. dr. Keszeg Vilmos
Prof. dr. Muthu Mircea
Prof. dr. Neamţ Gavrilă
Prof. dr. Oltean Ştefan
Prof. dr. Orban Gyongyike Eniko
Prof. dr. Pop Rodica
Prof. dr. Pozsony Ferencz
Prof. dr. Szilagyi Nemeth Sandor
Prof. dr. Vartic Ion
Prof. dr. Voia Vasile
Prof. dr. Zdrenghea Mihai

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
Şcoala Doctorală de Contabilitate - dosar program de studii
Prof. univ. dr. Dumitru Matiş
Prof. dr. Cristina Ciumaş
Prof. dr. Ioan Trenca
Prof. dr. Tulai Constantin
Prof. dr. Parpucea Ilie
Conf. dr. Dragoş Cristian
Prof. dr.  Partenie Dumbravă
Conf. dr. Alexandra Muţiu
Prof. dr. Atanasiu Pop
Prof. dr. Ioan Popa
Conf. dr. Irimie Popa
Prof. dr. Adriana Tiron Tudor
Prof. dr. Graf Rudolf
Prof. dr. Ioan Lumperdean

Școala Doctorală Dezvoltare Sustenabilă - dosar program de studii
Prof. dr. Anca Borza
Prof. dr. Ioan Lazăr
Prof. dr. Răzvan Nistor
Prof. dr. Liviu Ilieş
Prof. dr. Mihai Naghi
Prof. dr. Ioan Trenca
Prof. dr. Cristina Ciumaş
Prof. dr. Ioan Nistor
Prof. dr. Ioan Bătrâncea
Prof. dr. Gheorghe Ciobanu
Prof. dr. Mihaela Luţaş
Prof. dr. Graf Rudolf
Prof. dr. Vincze Maria
Prof. dr. Anton Mureşan
Prof. dr. Ioan Plăiaşi
Prof. dr. Marius Pop
Prof. dr. Ştefan Niţchi
Prof. dr. Nicolae Tomai

Școala Doctorală de Info. Economică - dosar program de studii
Prof. dr. Ştefan Niţchi
Conf dr. Gheorghe Cosmin Silaghi
Prof. dr. Nicolae Ghişoiu
Prof. dr. Nicolae Tomai
Prof. dr. Vincze Maria
Prof. dr. Anton Mureşan
Prof. dr. Diana Filip
Prof. dr. Ilie Parpucea
Conf. dr. Dorina Lazăr
Prof. dr. Anca Borza
Prof. dr. Ioan Lazăr

Facultatea de Studii Europene
Şcoala doctorală „Paradigma Europeană” - dosar program de studii
Prof. univ. dr. Andrei Marga
Prof. univ. dr. Ladislau Gyemant
Prof. univ. dr. Nicolae Păun
Prof. univ. dr. Michael Shafir
Prof. univ. dr. Ion Cuceu
Prof. univ. dr. Eniko Vincze
Prof. univ. dr. Basarab Nicolescu
Prof. univ. dr. Alexandru Hudiţeanu