PROMOTOR

  • Universitatea „Al. I. Cuza”

PARTENERI

  • ASE București
  • Universitatea de Vest
  • Universitatea din Bucureşti
  • Universitatea Babeş-Bolyai

Universitatea Babeș-Bolyai participă ca partener la proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior” inițiat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Proiectul este finantat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane - Fondul Social European și are ca parteneri, alături de Universitatea Babeș-Bolyai, Academia de Studii Economice din București, Universitatea de Vest din Timișoara, precum și Universitatea din București.
Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunitati universitare implicate în evolutia și restructurarea învățământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor și sistemelor managementului calității totale (TQM), adecvate cerințelor în schimbare ale stakeholderilor.
Grupul țintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învatamântul superior; persoane cu functii de conducere, monitorizare, evaluare și control în învatamântul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, sefi de catedre, directori de departamente, șefi de compartimente etc.); experți în evaluare și acreditare din comisiile de asigurare a calității în învatamântul superior, la nivel national; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități și facultăți (membri ai Senatelor universitatilor, ai Consiliilor facultatilor); membri ai comisiilor de asigurare a calității la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe); persoane implicate în dezvoltarea și managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenți.
Proiectul va fi implementat pe o perioada de maxim 36 de luni (1.12.2010 - 31.11.2013).

Persoane de contact:
Manager proiect: prof. univ. dr. Panaite Nica, pnica@uaic.ro
Manager adjunct proiect: ec. dr. Cornelia Medeleanu, mirelam@uaic.ro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași