PROMOTOR

 • Universitatea „Al. I. Cuza”

PARTENERI

 • ASE București
 • Universitatea de Vest
 • Universitatea din Bucureşti
 • Universitatea Babeş-Bolyai

Grup țintă

Grupul tinta este format din:

 • 5 persoane implicate in dezvoltarea politicilor in invatamantul superior (personal de conducere din MECI);
 • 220 de persoane cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamantul superior (rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, sefi de catedre, directori de departamente, sefi de compartimente etc.);
 • 15 experti in evaluare si acreditare din comisiile de asigurare a calitatii in invatamantul superior, la nivel national;
 • 60 de membri ai comisiilor/ structurilor de conducere din universitati si facultati (membri ai Senatelor universitatilor, ai Consiliilor facultatilor);
 • 30 de membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/ facultate;
 • 30 de persoane implicate in dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe);
 • 30 de persoane implicate in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/ facultate;
 • 50 de membri ai partenerilor sociali;
 • 200 de studenti.