PROMOTOR

  • Universitatea „Al. I. Cuza”

PARTENERI

  • ASE București
  • Universitatea de Vest
  • Universitatea din Bucureşti
  • Universitatea Babeş-Bolyai

Evenimente organizate în cadrul proiectului

Workshop studențesc "Studenţii definesc viitorul: Universitatea românească în anul 2020"

 

Între 25-26 martie 2011 a avut loc la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași prima întâlnire de lucru în cadrul proiectului "Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior"