PROMOTOR

  • Universitatea „Al. I. Cuza”

PARTENERI

  • ASE București
  • Universitatea de Vest
  • Universitatea din Bucureşti
  • Universitatea Babeş-Bolyai

Echipa de implementare a proiectului

GL II Comunicare pentru managementul universitar

Prof. univ. dr. Henri Luchian

coordonator

UAIC

Prof. univ. dr. Luminiţa Iacob

responsabil

UAIC

Lect. univ. dr. Liviu George Maha

expert senior

UAIC

Ing. Bogdan Eduard Pleşcan

expert senior

UAIC

Conf. univ. dr. Alin Gavreliuc

expert senior

UVT

Prof. univ. dr. Carmen Păunescu

expert senior

ASE

Sociolog dr. Carmen Loredana Pop

expert senior

UBB

Asist. univ. dr. Daniela Victoria Zaharia

expert junior

UAIC

Asist. univ. dr. Andrei Holman

expert junior

UAIC

Psih. Cătălina Amihăiesi

expert junior

UBB

Aist. univ. drd. Mihaela Maftei

expert junior

ASE

Ec. Simona Chiriluş

raportor

UAIC

GL III Cunoaşterea cerinţelor stakeholderi-lor şi adaptarea serviciilor din universităţi

Prof. univ. dr. Carmen Creţu

coordonator

UAIC

Prof. univ. dr. Emil Maxim

responsabil

UAIC

Lector univ. dr. Tudor Jijie

expert senior

UAIC

Conf. univ. dr. Cristina Teodora Roman

expert senior

UAIC

Prof. univ. dr. Miron Dumitru

expert senior

UAIC

Prof. univ. dr. Liviu Ilieş

expert senior

UBB

Drd. Delia Mateiaş

expert junior

UB

Ing. Otilia Cucu

expert junior

UAIC

Lect. univ. dr. Ruxandra Irina Popescu

expert senior

ASE

Sociolog Raluca Dinescu

expert junior

UB

Drd. Oana Antonia Colibăşanu

expert junior

ASE

Drd. Geta Nepotu

raportor

UAIC

GL IV Managementul proceselor şi  ameliorarea calităţii în universităţi

Prof. univ. dr. Andrei Dorin Mărcuş

Coordonator

UBB

Prof. univ. dr. Adriana Prodan

responsabil

UAIC

Asist. univ. dr. Ruxandra Ciulu

expert senior

UAIC

Conf. univ. dr. Naela Costică

expert senior

UAIC

Conf. univ. dr. Irina Manolescu

expert senior

UAIC

Prof. univ. dr. Rodica Pamfilie

expert senior

ASE

Asist. univ. drd. Monica Zaharie

expert junior

UBB

Prep. univ. dr. Andrei Maxim

expert junior

UAIC

Drd. Carmen Claudia Lungu

expert junior

UAIC

Conf. univ. dr. Florentina Muţiu

expert senior

UVT

Asist. univ. drd. Ioana Diana Şandru

expert junior

ASE

Sociolog Alexandra Vosniuc

raportor

UAIC

GL V Cultura instituţională, motivare şi  leadership

Prof. univ. dr. Roxana Sârbu

Coordonator

ASE

Lector univ. dr. Andrei Neştian

responsabil

UAIC

Prof. univ. dr. Ticu Constantin

expert senior

UAIC

Conf. univ. dr. Costel Istrate

expert senior

UAIC

Prof. univ. dr. Constantin Brătianu

expert senior

ASE

Prof. univ. dr. Nicolae Dardac

expert senior

ASE

Lector univ. dr. Valentin Costreie

expert senior

UB

Prep. univ. dr. Mariana Tătăruşanu

expert junior

UAIC

Lector. univ. drd. Cătălin Clipa

expert junior

UAIC

Ec. Rodica Ianole

expert junior

UB

Asist. univ. drd. Nela Ramona Ichim

expert junior

ASE

Drd. Constantin  Hălăngescu

raportor

UAIC

GL VI Acreditare şi certificare

Prof. univ. dr. pr. Gh. Popa

coordonator

UAIC

Prof. univ. dr. Ovidiu Gavrilovici

responsabil

UAIC

Conf. univ. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei

expert senior

UAIC

Lect. univ. dr. Nelu Florea

expert senior

UAIC

Prof. univ. dr. Laura Cismaş

expert senior

UVT

Prof. univ. dr. Marieta Olaru

expert senior

ASE

Conf. univ. dr. Anca Gabriela Ilie

expert senior

ASE

Prep. univ. dr. Silviu Mihail Tiţă

expert junior

UAIC

Lect. univ. dr. Silviu-Gabriel Ursu

expert junior

UAIC

Psih. Gelu Cosmin Gherghin

expert junior

UBB

Referent calitate Alexandra Codoşpan

expert junior

UVT

As. social Ligia Boca

raportor

UAIC