PROMOTOR

  • Universitatea „Al. I. Cuza”

PARTENERI

  • ASE București
  • Universitatea de Vest
  • Universitatea din Bucureşti
  • Universitatea Babeş-Bolyai

activitățile proiectului

Grupul de Lucru I - Mangementul proiectului
1.1. Organizarea activitatii unitatii de implementare a proiectului (UIP);
1.2. Derularea procedurii de achizitie a bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului, conform procedurilor legale;
1.3. Monitorizarea, evaluarea si controlul;
1.4. Raportarea financiara periodica si finala;
1.5. Promovarea si asigurarea vizibilitatii proiectului;
1.6. Auditarea.

Grupul de Lucru II - Comunicarea pentru managementul universitar
2.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
2.2. Elaborarea manualului de comunicare si promovare pentru implementarea proiectului;
2.3. Difuzarea informatiilor in cadrul Comunitatii si in afara ei;
2.4. Extinderea Comunitatii prin atragerea de membri;
2.5. Lansarea bibliotecii online si gestionarea ei;
2.6 Realizarea de analize privind comunicarea intre actorii interesati de calitatea invatamantului superior;
2.7. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
2.8. Organizarea cursurilor de formare;
2.9. Elaborarea scenariului;
2.10. Elaborarea/ revizuirea planurilor strategice;
2.11. Organizarea conferintelor proiectului.

Grupul de Lucru III - Cunoasterea cerintelor stakeholder-ilor si adaptarea la acestea a serviciilor din universitati
3.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
3.2. Realizarea de analize privind cunoasterea cerintelor stakeholder-ilor si adaptarea la acestea a serviciilor din universitati;
3.3. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
3.4. Desfasurarea evenimentului “Zilele angajatorului”;
3.5. Elaborarea studiului privind insertia pe piata muncii;
3.6. Elaborarea studiului privind accesul la servicii de educatie in invatamantul superior;
3.7. Organizarea cursurilor de formare;
3.8. Elaborarea scenariului;
3.9. Elaborarea propunerilor pentru dezvoltarea/ actualizarea unor programe de studii si a unor calificari;
3.10. Elaborarea / revizuirea planurilor strategice;
3.11. Participarea la conferintele proiectului.

Grupul de Lucru IV - Managementul proceselor si ameliorarea calitatii in universitati
4.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
4.2. Realizarea de analize privind managementul proceselor si ameliorarea calitatii in universitati;
4.3. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
4.4. Elaborarea unui studiu privind insertia pe piata muncii;
4.5. Elaborarea unui studiu privind accesul la servicii de educatie in invatamantul superior;
4.6. Elaborarea unui studiu privind egalitatea de sanse si de gen in accesul la functii de conducere in universitati;
4.7. Organizarea cursurilor de formare;
4.8. Elaborarea scenariului;
4.9. Elaborarea/ revizuirea planurilor strategice;
4.10. Participarea la conferintele proiectului.

Grupul de Lucru V - Cultura institutionala, motivare si leadership
5.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
5.2. Realizarea de analize privind cultura institutionala, motivare si leadership;
5.3. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
5.4. Organizarea cursurilor de formare;
5.5. Elaborarea scenariului;
5.6. Elaborarea/revizuirea planurilor strategice;
5.7. Participarea la conferintele proiectului.

Grupul de Lucru VI - Acreditarea si certificarea
6.1. Desfasurarea intalnirii de debut;
6.2. Realizarea de analize privind acreditarea si certificarea in universitati;
6.3. Organizarea workshop-urilor tematice, dintre care unul studentesc cu premii;
6.4. Organizarea cursurilor de formare;
6.5. Elaborarea scenariului tematic;
6.6. Elaborarea propunerilor pentru dezvoltarea/ actualizarea unor programe de studii si a unor calificari;
6.7. Elaborarea/revizuirea planurilor strategice;
6.8. Participarea la conferintele proiectului.