> Centrul de Dezvoltare Universitară și Management al Calității

Comisia de Asigurare a calităţii

Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Universității Babeş-Bolyai

Președinte

Conf. univ. dr. MARKÓ Balint ― Prorector responsabil cu asigurarea calităţii

Vicepreședinte

Prof. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ ― Director al Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii

Membrii

Lect. univ. dr. BALÁZSI Róbert ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Conf. univ. dr. Manuela BANCIU ― Facultatea de Biologie şi Geologie

Prof. univ. dr. Gabriel BĂDESCU ― Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Prof. univ. dr. Ioana BICAN ― Facultatea de Litere

Lect. univ. dr. CSATA Zsombor ― Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Alexandra HOŞTINĂ ― Reprezentant al studenţilor, Preşedinte OSUBB, Facultatea de Istorie şi Filosofie

LUKODI Katalin ― Reprezentant al studenţilor, student, Facultatea de Studii Europene

Lect. univ. dr. Dana OPRE ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

dr. Carmen Loredana POP ― sociolog, Director adjunct al Centrului de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii

Conf. univ. dr. Irina POP-PĂCURAR ― Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Marc PUŞCOI ― Reprezentant al studenţilor, Senator CSUBB, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Conf. univ. dr. Christian SĂCĂREA ― Facultatea de Matematică şi Informatică

dr. Adriana ŞERBAN ― sociolog, Centrul de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii

Conf. univ. dr. VERES Valér ― Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Conf. univ. dr. Monica ZAHARIE ― Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Invitat permanent

Prof. univ. dr. NAGY László ― Preşedinte al Comisiei pentru Curriculum, Calitate şi Învăţământ Netradiţional

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a Universității Babeş-Bolyai

Regulament

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe facultăți

Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la facultăţile Universităţii Babeș-Bolyai

Aceste comisii urmăresc implementarea strategiilor și politicilor de asigurare a calității, în acord cu viziunea, misiunea și politica Universității Babeș-Bolyai și în concordanță cu dinamica națională, europeană și internațională în domeniu.


Obiective şi atribuţii

În Universitatea Babeş-Bolyai, Comisia de Asigurare a Calităţii are următoarele obiective şi atribuţii:


• să elaboreze strategia şi cerinţele specifice privind introducerea Sistemului de Management al Calităţii în universitate, precum şi criteriile şi metodologia de evaluare şi auditare a acestuia în Universitatea Babeş-Bolyai;
• să contribuie la dezvoltarea unei culturi a calității în universitate, atât la nivelul personalului academic și administrativ, cât și al studenților și să stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia;
• să asigure distribuirea informațiilor privind cultura calității din universitățile europene, americane și asiatice;
• să stabilească criterii și să inițieze analize și evaluări pe baza criteriilor de calitate la nivelul facultăţilor, departamentelor, serviciilor administrative, repsectiv la nivelul proceselor de predare-învăţare, cercetare şi servicii academice;
• să asigure feedback-ul din partea studenților și angajaților cu privire la aspectele vieții academice în care aceștia sunt implicați;
• să propună evaluări interne și externe și să facă publice rezultatele acestora;
• să coopereze cu Agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară sau străinătate, potrivit legii;
• realizează cercetări științifice consacrate asigurării calității, care să genereze publicarea de materiale privind asigurarea calității la Universitatea Babes-Bolyai;
• să publice materiale privind asigurarea calitătii în Universitatea Babeș-Bolyai.