clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii

UPDATE octombrie 2011

Rezultatele ierarhizării programelor de studii ale universităților acreditate din sistemul național de învățământ din România.

UPDATE Septembrie 2011

Monitorul Oficial al României, 6.09.2011:

- Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor

- Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5271/2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

- Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5272/2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012

 

- Ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5212/2011 privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor şi informaţiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universităților și a evaluării programelor de studii universitare cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

 

- Ordin al Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.204/24.08.2011 privind aprobarea listei domeniilor de ierarhizare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

 

- Adresa MECTS 51162/23.08.2011 cu privire la verificarea corectitudinii datelor fracționare raportate la Criteriul nr. 2. (C) Cercetare Științifică, Standardul C 1.1. Lucrări indexate ISI Web of Knowledge și a datelor raportate Ia Standardul C 1.4. Cărți la edituri internaționale

 

- Hotărârea Guvernului nr.789/10 august 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii

UPDATE 17.06.2011 - 28.06.2011 Etapa de verificare a datelor

În perioda 20-24.06.2011 vor avea loc vizite de verificare a datelor și informațiilor furnizate de către universități, conform OMECTS 4072/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 

- Adresa MECTS Nr. 11941/15.06.2011 cu privire la verificarea datelor și informațiilor furnizate

 

- Adresa MECTS Nr. 11941 R /16.06.2011 cu privite la transmiterea machetelor pentru întocmirea listelor de publicații

 

- Ordin nr. 4439/17.06.2011 privind constituirea comisiilor de verificare a datelor raportate de universități în procesul de evaluare a universităților din România

 

- Adresa MECTS Nr. 11941 R2 /21.06.2011 cu privire la vizita de verificare a datelor raportate de universități în procesul de evaluare a universităților din România

 

- Adresa MECTS Nr. 45022/26.06.2011 cu privire la finalizarea procesului de verificare adatelor

 

- Adresa MECTS Nr. 137/CB/27.06.2011 cu privire la accesarea datelor și informațiilor disponibile

 

- Machetă lucrări personal de bază

 

- Machetă lucrări personal asociat

UPDATE 1.06.2011 - 3.06.2011

- Adresă sesiune verificare și corectare date

 

- Clarificări suplimentare în vederea completării cu acuratețe a datelor necesare în procesul de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii pe domenii - I

 

- Clarificări suplimentare în vederea completării cu acuratețe a datelor necesare în procesul de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studii pe domenii - II

 

- Machetă chestionar preluare date de la facultăți - cu precizări și explicații privind colectarea datelor - documentt neprotejat, 02.06.2011 (UBB)

 

- Anomalii constatate de către MECTS în procesul de colectare a datelor

 

- Întrebări frecvente - lista 1

Colectarea datelor și informațiilor pentru evaluarea universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

Conform OMECTS Nr. 4072 din 21.04.2001, modificat prin OMECTS Nr. 4174 din 13.05.2011, în perioada 5.05.2011 - 23.05.2011 s-a desfășurat exercițiul de colectare a datelor și informațiilor pentru evaluarea universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii.

Răspunzând intereselor individuale și sociale de a avea informaţii pertinente și valide despre diferenţierile instituţionale din sistemul de învățământ superior și diferenţierile de calitate dintre programele de studii, un consorţiu format din ARACIS (incluzând reprezentanţi ai studenţilor), CNCS, CNATDCU și un organism internaţional cu competenţe în domeniu, aplică, în conformitate cu prevederile legii, o metodologie de evaluare pentru clasificarea universităţilor și ierarhizarea programelor de studii.

Metodologia de evaluare este instrumentul prin care este realizată clasificarea universităţilor în 3 categorii, conform art. 193 din Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, anul 179 (XXIII), nr. 18, din 10 ianuarie 2011:

(a) universităţi centrate pe educaţie;

(b) universităţi de educaţie și cercetare știinţifică, sau universităţi de educaţie și creaţie artistică;

(c) universităţi de cercetare avansată și educaţie.

De asemenea, metodologia de evaluare reprezintă  un instrument prin care este realizată ierarhizarea programelor de studii universitare.

Clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii sunt două activități distincte.

Metodologia de evaluare permite clasificarea universităţilor și ierarhizarea programelor de studii universitare în baza unui sistem de arii universitare de interes (denumite criterii) și a unor standarde și indicatori. Metodologia de evaluare se aplică prin intermediul unor ghiduri de aplicare.

Documente

Adresă MECTS cu privire la colectarea datelor

OMECTS nr. 4072/21.04.2001 pentru aprobarea procedurii de colectarea a datelor și informațiilor în vederea evaluării universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

OMECTS Nr. 4174/13.05.2011 privind modificarea ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor şi informaţiilor în vederea evaluării universităților şi programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii

Ghidul de colectarea a datelor și informațiilor pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii

Metodologie de evaluare pentru clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii (draft)

Proiect HG privind aprobarea nomenclatorului domeniilor și programelor de studii din învățământul superior

Precizări cu privire la închiderea portalului de primire a datelor privind OMECTS nr. 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor și informațiilor în vederea evaluării universităților și ierarhizării programelor de studii

Domenii de ierarhizare care includ programe de la mai multe facultăți UBB

Întrebări frecvente - lista 1

Întrebări frecvente - lista 2

Întrebări frecvente - lista 3

Întrebări frecvente - lista 4

Întrebări frecvente - lista 5

Întrebări frecvente - lista 6

Întrebări frecvente - lista 7

Întrebări frecvente - lista 8

Întrebări frecvente - lista 9

Întrebări frecvente - lista 10

Întrebări frecvente - lista 11

Machetă chestionar preluare date de la facultăți - cu precizări și explicații privind colectarea datelor - documentt neprotejat, 02.06.2011 (UBB)

Fișa individuală de colectare date (Propunere)

 

Legături utile

 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Completare date pe universitate

Completare date pe domenii de ierarhizare

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Lista domeniilor de ierarhizare în care Universitatea Babeș-Bolyai oferă programe de studii (actualizare 28.06.2011)

Universitatea Babeș-Bolyai participă la acest exercițiu de evaluare cu programe de studii oferite în 37 de domenii de ierarhizare. Dintre acestea, 7 domenii de ierarhizare includ programe de studii de la mai multe facultăți.

 1. Matematică
 2. Informatică
 3. Fizică
 4. Chimie
 5. Inginerie chimică
 6. Geologie
 7. Geografie
 8. Științe ale mediului
 9. Inginerie geologică, Inginerie geodezică
 10. Biotehnologii
 11. Ing. sistemelor, calculatoare și tehn. informației
 12. Ingineria mediului
 13. Biologie
 14. Drept
 15. Științe administrative
 16. Științe ale comunicării
 17. Sociologie
 18. Asistență socială
 19. Științe politice
 20. Economie
 21. Administrarea afacerilor
 22. Finanțe
 23. Cibernetică, statistică și informatică economică
 24. Contabilitate
 25. Relații economice internaționale
 26. Management
 27. Marketing
 28. Psihologie
 29. Științe ale educației
 30. Educație fizică și sport
 31. Filologie
 32. Filosofie
 33. Istorie
 34. Teologie
 35. Studii culturale
 36. Artele spectacolului
 37. Muzică

Date UBB

 

Liste publicații științifice -personal de bază

 1. Matematică
 2. Informatică
 3. Fizică
 4. Chimie
 5. Inginerie chimică
 6. Geologie
 7. Geografie
 8. Științe ale mediului
 9. Inginerie geologică, Inginerie geodezică
 10. Biotehnologii
 11. Ing. sistemelor, calculatoare și tehn. informației
 12. Ingineria mediului
 13. Biologie
 14. Drept
 15. Științe administrative FSPAC + FSE
 16. Științe ale comunicării FSPAC1 + FSPAC2 + FIF
 17. Sociologie
 18. Asistență socială
 19. Științe politice FSPAC + FSE + FIF
 20. Economie
 21. Administrarea afacerilor FSEGA1 + FSEGA2 + FB
 22. Finanțe
 23. Cibernetică, statistică și informatică economică
 24. Contabilitate 2006 + 2007 + 2008 +2009 + 2010
 25. Relații economice internaționale
 26. Management FSEGA + FSE
 27. Marketing
 28. Psihologie
 29. Științe ale educației 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
 30. Educație fizică și sport
 31. Filologie
 32. Filosofie
 33. Istorie
 34. Teologie FTO + FTG-C + FTR-C + FTR
 35. Studii culturale FL + FIF + FSE
 36. Artele spectacolului
 37. Muzică

Liste publicații științifice - personal asociat

 1. Matematică
 2. Informatică
 3. Fizică
 4. Chimie
 5. Inginerie chimică
 6. Geologie
 7. Geografie
 8. Științe ale mediului
 9. Inginerie geologică, Inginerie geodezică
 10. Biotehnologii
 11. Ing. sistemelor, calculatoare și tehn. informației
 12. Ingineria mediului
 13. Biologie
 14. Drept
 15. Științe administrative FSPAC
 16. Științe ale comunicării FSPAC1 + FSPAC2 + FIF
 17. Sociologie + Asistență socială
 18. Asistență socială + Sociologie
 19. Științe politice FSPAC + FSE
 20. Economie
 21. Administrarea afacerilor FSEGA + FB
 22. Finanțe
 23. Cibernetică, statistică și info. economică 1 + 2
 24. Contabilitate 2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010
 25. Relații economice internaționale
 26. Management FSEGA + FSE
 27. Marketing
 28. Psihologie
 29. Științe ale educației 1
 30. Educație fizică și sport
 31. Filologie
 32. Filosofie
 33. Istorie
 34. Teologie FTG-C + FTR-C
 35. Studii culturale FL
 36. Artele spectacolului
 37. Muzică