Activități

Colectarea datelor şi informaţiilor pentru evaluarea universităţilor şi programelor de studii cu scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii (25.05.2011)

Conform OMECTS Nr. 4072 din 21.04.2001, modificat prin OMECTS Nr. 4174 din 13.05.2011, în perioada 5.05.2011 - 23.05.2011 s-a desfăşurat exerciţiul de colectare a datelor şi informaţiilor pentru evaluarea universităţilor şi programelor de studii cu scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii.

Universitatea Babeş-Bolyai participă la acest exerciţiu de evaluare cu programe de studii oferite în 37 de domenii de ierarhizare.

Detalii

 

Universitatea Babeş-Bolyai participă la proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior” iniţiat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1.03.2011)

Proiectul este finantat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European şi are ca parteneri, alături de Universitatea Babeş-Bolyai, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, precum şi Universitatea din Bucureşti.

Detalii proiect

 

Update 30.03.2011

Prima întâlnire în cadrul proiectului a avut loc la Iaşi, în perioada 25-26 martie 2011.

Prezentările sunt disponibile aici.

 

 Graduate Barometer Europe (GBE) 2013

trendence Graduate Barometer Europe este un sondaj anual de opinie desfăşurat online, în cadrul căruia li se oferă studenţilor posibilitatea de a îşi exprima opiniile în legătură cu teme privind studiul şi cariera. Sondajul se desfăşoară online şi este rapid şi uşor de completat

 

Pentru a începe completarea chestionarului, fă click aici

 

Rezultatele edițiilor anterioare sunt disponibile în cadrul secțiunii Ancheta privind satisfacţia studenţilor

Universitatea Babeș-Bolyai urmărește combaterea plagiatului

Identificarea de mecanisme prin care să se elimine frauda în cadrul procesului educațional reprezintă una dintre provocările sistemului de management al calității în învățământul superior. Pentru a putea avea o educație de calitate, o componentă importantă o reprezintă și asigurarea calității rezultatelor studenților, inclusiv prin verificarea originalității lucrărilor elaborate de către studenți. Prin intermediul proiectului ”Asigurarea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii” (Contract POSDRU/18/1.2/G/5593), Universitatea Babeş-Bolyai dorește să dezvolte o aplicație prin care să poată verifica originalitatea lucrărilor studenților.

Prin implementarea acestui sistem de identificare și prevenire a plagiatului, universitatea urmărește să conștientizeze studenții de importanța componentei etice în procesul educațional [...]